Mjesno groblje Štinjan

Tehnički podaci

Broj grobnih mjesta: 460