Licitacije za napuštena grobna mjesta

Temeljem članka 14. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Pule 13/10) i članka 3. Odluke o načinu dodjele grobnih mjesta (Službene novine Grada Pule 08/11) Gradskog vijeća Grada Pule i Odluke Uprave MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula, Kumičićeva 22 od dana 29.08.2022. godine uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, uprava Monte Giro d.o.o. dana 4.11.2022. godine

OBJAVLJUJE RANG LISTU ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA

nakon provedenog postupka javnog otvaranja pristiglih ponuda i odabira od strane najpovoljnijih ponuditelja.

Redni broj

Oznaka

Ponuditelj

2

az74

Nije dodjeljena

3

az188

Jerković

4

ai86

Božić

5

aii12

Šajina

6

aii26

Nije dodjeljena

7

aii136

N. Kirin

8

aiii55

Kuftić

9

aiii107

Jurcan

10

aiii150

Nije dodjeljena

11

aiv165

Banko

12

avi4

Plejić

13

avi49

Sponza

14

avi70

Belopera

15

avi92

Premuž

16

avi160

De Gravisi

17

avii28

Nije dodjeljena

18

bz1

Đinić

19

bz31

Gregov

20

bz98

Nije dodjeljena

21

bz127

Nije dodjeljena

22

bz141

Pauletić

23

b61

Brenko

24

b97

Bolić

25

b175

Nije dodjeljena

26

b187

Nije dodjeljena

27

b193

Nije dodjeljena

28

b261

Nije dodjeljena

29

cz12

Bažon

30

cz134

D. Kirin

31

cz105

Stojaković

32

cz153

Blažina

33

c175

Kovačević

34

c183

Maksimović

35

c233

Lupetina

36

c235

Linc

37

c256

Nije dodjeljena

38

c277

Pliško-Horvat

39

c288

Nije dodjeljena

40

c291

Ljubić

41

c318

Nije dodjeljena

42

c321

Milašić

43

c351

Nije dodjeljena

44

c391

Jurešić

Ponuditelji nezadovoljni izborom mogu uložiti prigovor Upravi društva na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za pojedino grobno mjesto u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Ponuditelji koji su uspjeli u nadmetanju, dužni su platiti naknadu za korištenje grobnih mjesta, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro račun MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge u Puli, IBAN HR2323600001102133647, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o dodjeli grobnog mjesta.

Ponuditelj stječe pravo korištenja grobnog mjesta uplatom cijelog iznosa naknade.

Ako ponuditelj nije uplatio naknadu u naznačenom roku, smatra se da je odustao od ponude. Nakon završenog postupka dodjele grobnog mjesta Uprava MONTE GIRO d.o.o. donosi rješenje kojim se utvrđuje pravo korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Jamčevina će se vratiti u roku od 20 dana od dana završetka postupka ponuditeljima:
-koji nisu uspjeli sa ponudom
-ukoliko su odustali od ponude prije početka otvaranja postupka za dodjelu grobnog mjesta;

Ponuditelji gube pravo na povrat jamčevine ukoliko ne plate ponuđeni iznos naknade.

Kompletan tekst oglasa preuzmite ovdje.

DODATAK 1) od dana 11.10.2022.
Obavijest o izuzimanju grobnice A/Z-41 (redni broj 1 Oglasa) iz postupka javne dražbe