Licitacije za napuštena grobna mjesta

Obaviještavamo cijenjene građane grada Pule, da planiramo ujesen 2022. ponuditi 30-ak grobnih mjesta i grobnica na javnoj dražbi. Pojedine grobnice imaju određenu kategoriju zaštite koja će biti navedena u natječajnoj dokumentaciji.

Javna dražba provodi se pismenim putem po načelu najviše ponuđene cijene, a preduvjeti za sudjelovanje su:
- prebivalište na području grada Pule
- da ponuđač nema već drugo grobno mjesto zakupljeno na gradskom groblju u Puli ili mjesnom groblju u Štinjanu.

Ponuđač može sudjelovati na licitaciji za više grobnih mjesta istovremeno, s time da ukoliko je najbolji ponuđač za više grobnih mjesta, ima pravo odabrati isključivo jedno od tih grobnih mjesta.

Molimo Vas da pratite vijesti o datumu početka prikupljanja pismenih ponuda putem naše web stranice.