Natječaj za zasnivanje radnog odnosa - ukopnik-grobar