Djelatnosti

 1. Pogrebne i prateće djelatnosti
  • upravljanje grobljima na području grada Pule
  • održavanje groblja i krematorija, prostora i zgrada te drugih pratećih objekata za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika, te ukop i kremiranje pokojnika
  • obavljanje pogrebnih poslova preuzimanjem, opremanje, prijevoz pokojnika/umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice ili krematorija
 2. Proizvodno prerađivačke djelatnosti
  • izrada grobnca, nadgrobnih spomenika i ukrasnih predmeta, njihova montaža i demontaža, oblaganje grobnica kamenom i sl.
  • proizvodnje cvijeća i sadnica, izrada ukrasnih aranžmana od svježeg i umjetnog cvijeća, vijenaca, buketa i sl.
  • izrada drvenih i metalnih kovčega za umrle osobe
 3. Trgovina na malo proizvodima namijenjenim preuzimanju, opremanju, prijevozu i ukopu umrlih osoba (vijenci, cvjetni aranžmani, sanduci za pokojnike, odjeća, obuća, lončanice, svijeće, vaze i sl.)
 4. Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, (prijevoz umrlih osoba i njihovih obitelji, opreme za ukop i sl.), i prijevoz za vlastite potrebe
 5. Djelatnost skupljanja otpada za potrebe drugih
 6. Djelatnost prijevoza otpada za potrebe drugih
 7. Djelatnost posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 8. Djelatnost skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje, i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 9. Djelatnost uvoza otpada
 10. Djelatnost izvoza otpada