Pogrebne usluge

Adresa uprave i sjedište: Eugena Kumičića 22
Telefon: 052/ 541-111
Faks: 052/ 542-768
Mobitel (dežurna služba): 098/357-861 (0-24)
E-mail: info@montegiro.hr

Služba za pogrebne poslove pruža pogrebnu uslugu, odabir i kupnju pogrebne opreme, i organizira kompletni proces sahrane.

Pogrebna usluga obuhvaća uslugu od trenutka preuzimanja pokojnika do sahrane u grobno mjesto, a uključuje preuzimanje, prijevoz, opremanje, ispraćaj i sahranu pokojnika. Služba vrši ekshumacije prijevoz do i iz krematorija i druge usluge vezane uz djelatnost (izrada osmrtnica, objava obavijesti i posljednjih pozdrava u javnim glasilima, izrada vijenaca i aranžmana).

Pogrebna oprema namijenjena je opremanju pokojnika, a pogrebna Služba vodi računa da ista udovolji zahtjevima svih stranaka ovisno o vrsti odabranog ukopa i mogućnostima naručitelja.

Poslovne aktivnosti Službe usklađene su i odvijaju se prema odredbama: Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o grobljima, Odluke o grobljima, Pravilnika o grobljima, Pravilnika o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, te ostalih pratećih propisa.

Radno vrijeme Monte Giro d.o.o.

Radno vrijeme sa strankama: 07:00 - 15:00
Radno vrijeme blagajne: 07:00 - 14:15
Radno vrijeme radionice vjenaca: 07:00 - 15:00