O nama

Opće informacije o našem poduzeću i poslovanju

Misija i vizija

Misija je MONTE GIRO-a d.o.o., da u suradnji sa osnivačem i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalne djelatnosti „održavanje groblja i krematorija i prijevoza pokojnika“, osigura trajno i kvalitetno obavljanje pogrebnih usluga i održavanje svih objekata i uređaja danih na upravljanje u stanju funkcionalne sposobnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih potencijala na principima održivog razvoja i stalnog praćenja europskih trendova kvalitete na području komunalne djelatnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalne zajednice u kojima djeluju, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Vizija je MONTE GIRO-a d.o.o., biti usmjeren na kontinuirano pružanje što kvalitetnije pogrebne usluge i održavanja groblja razvojem i stalnim unapređenjem vlastitih tehničkih-tehnoloških i ljudskih resursa uspješno primjenjujući sustav kvalitete poslovanja i osiguranje trajne edukacije svih zaposlenih u skladu sa zakonskim i drugim propisima, posvetiti se se principima zaštite okoliša na kvalitetan ekološki prihvatljiv način i održivi razvoj. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, sa iskazanim pijetetom prema pokojnicima, omogućiti svim korisnicima na njihov zahtjev ustupanje grobnih mjesta na gradskom groblju u Puli i mjesnom groblju u Štinjanu, kontinuiranim unapređenjem što kvalitetnijeg održavanja, uređenja, opremanja groblja Monte Ghiro u Puli, mjesnog groblja u Štinjanu i Mornaričkog spomen groblja u Puli uz očuvanje i zaštitu kulturnog dobra od lokalnog značaja, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti.

Cilj je MONTE GIRO-a d.o.o. biti kvalitetno društvo koje pruža komunalne usluge u svojoj djelatnosti prepoznatljivo na području Istarske županije i Republike Hrvatske.