O nama

Opće informacije o našem poduzeću i poslovanju

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za MONTE GIRO d.o.o. Pula primjenjuje se od 25.svibnja 2018., zajedno sa promjenom podataka iz Izjave od dana 1.9.2022.

MONTE GIRO d.o.o. Pula s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi(EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanjutakvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka uzprimjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka odneovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

1. Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrheupotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je: Monte Giro d.o.o., E. Kumičića 22, 52100 Pula-Pola.Službenik za zaštitu osobnih podataka je: Zajednički odvjetnički ured Marin Buvinić i Nenad Buvinić, Trgovačka 3/1, 52470 Umag-Umago

Tel. za kontakt: (+385) 95 822 8683 i (+385) 98 944 6816
Adresa e- pošte za kontakt: dpo@montegiro.hr

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, radi se oobradi (osobnih podataka) po nalogu, te smo također i tom smo slučaju odgovorni za zaštituvaših osobnih podataka.